Andrea White, 2016, JAV

Šviesa

Per visą žmonijos istoriją metalas buvo statuso perteikimo simbolis ir priemonė. Metalams įvairios kultūros suteikdavo skirtingas prasmes, tačiau atrodo, kad kiekvienas metalas turi savo kalbą, kurią gali interpretuoti bet kas. Kaip su metalu dirbanti menininkė privalau suprasti, ką medžiagos perteikia žiūrovui ir kaip šios interpretacijos dera su mano intencijomis kuriant papuošalą. Ryšys, užmezgamas formuojant kūrinį, kyla iš metalo ir jo prasmės įvertinimo. Galų gale metalas išlaiko savo kultūrinę ir geologinę reikšmę, o taip pat leidžiasi prakalbinamas kūrinio. „Šviesa“ byloja apie santykius tarp kultūrinės relikvijorių svarbos ir nesuvaldomų medžiagų savybių.

Sterlingo sidabras, žeoda, vilnos veltinis, šilkinė virvelė, 7,6×6,4×3,8cm