Ditė Dilginienė, 2016, Lietuva

Babilonas

Komunikacija
(lot. communicatio „pranešimas, suteikimas“;
iš lot. communico „darau bendra, bendrauju“; plg. communis „bendras“)
yra apibrėžiama kaip keitimasis informaciniais ženklais. Tai – prigimtinis visų gyvų organizmų poreikis. Absoliutus jos nebuvimas individo atžvilgiu visada liudija nuosmukį, nykimą ir žūtį. Priešingu atveju – klestėjimas ir augimas. Tad šis darbas yra tarsi savotiška odė koreliacijai – padėka visiems, kurių ištartas žodis leido atrasti naujus kelius ir naują egzistencinį svorį.

Sidabras 925, auksas 585, 6×7cm