Živilė Guigaitė, 2018, Lietuva

~

Darbas sukurtas mąstant apie išliekamumą ir laikinumą. Apie tai, kokie yra žmogaus buvimo ženklai. Bandant surast būdą, kuris perteiktų subjektyvų pasaulio suvokimą – taip, kaip parašas patvirtina tam tikru laiku užimamą individualią poziciją. Ieškant būdo kalbėti apie tai, kad laiko tėkmėj išlieka tik tai, ką stengiamės išsaugot.