Valeria Dowding, 2014, Argentina

Sudėtinis (žiedas)

Shibuichi technika.
Aš visada žavėjausi išraiškos būdais, pažadinančiais daugiausia juslių. Darbas su metalu man atvėrė galimybes sujungti keletą dalykų: metalo tyrinėjimą ir jo reakcijų į galimas intervencijas atradimo malonumą (padaryta rankomis sąmoningai, naudojant ugnį ar įrankius, arba atsitiktinai, kai proceso pakartoti nebeįmanoma). Jo savybių – plastiškumo, kietumo, spalvos, būklės, tekstūros kaitos atradimas – tai nėrimas į magišką ir jausmingą tyrimą. Eiti šiuo keliu iki galutinio rezultato šiuo atveju reiškia pasiekti juvelyrinį objektą. Kibirkštim gali tapti bet kas; atspirties taškas gali būti banga, žemėlapis, žvaigždynas, augalas, smėlio kopa, kirvis ar ungurys… Mane žavi pats procesas, objekto ar papuošalo kūrybos aktas, o ne galutinis rezultatas. Todėl galutinis rezultatas būna netikėtas, stebinantis ir unikalus.

Vario-sidabro lydinys