Simona Martinkutė, 2018, Lietuva

Vardan tos

Vardan tos savo kūną išrašysiu tik gimtąja kalba. Vardan jos galvą kelsiu, pasirašydama – aš Lietuvos.

Mano pačios kūną puošia  ištatuiruoti tik lietuviški tekstai.

Juos darbe atspindi naudota kiaulės oda, kurioje išrašyti stiprūs lietuviški žodžiai, apnerti linu.