Romualdas Inčirauskas, 2011, Lietuva

Durbės, Žalgirio ir kiti mano vaikystės mūšiai

Mano pokarinės kartos vaikų pagrindinė žaidimų tema – karai ir kariavimai, kur „geriečiai” kovoja su „blogiečiais”. Dar vaikystėje pamėgtas užsiėmimas – plastilininių kareivėlių lipdymas užsitęsė iki brandaus amžiaus. Tiesa, dabartiniai kareivėliai iš plastilininių tampa bronziniais herojais, atstovaujančiais reikšmingiausias militarines kompanijas, lėmusias mūsų tautos likimą, kurių reikšmingiausias datas švenčiame šiais metais: Durbei – 750, Žalgiriui – 600 ir kitas. Mano kūrinys, neturėdamas konkrečiai apčiuopiamos pradžios, datuojamas nuo 1954 iki 2010 metų.

Bronza, aliuminis