R. Mėnulio Katinas, 2011, Lietuva

Vilniaus balutės

Milijonieriai ir valkatos visada gyvena senamiestyje… Tai čia malšiname troškulį mes visi – ir puošnūs ponai, ir valkataujantis katinas.

Sidabras, gintaras