Malene Kastalje, 2022, Danija

Mes vis dar girdėjome jį tolumoje

Daugybė vietų ir aplinkų pasąmoningai paveikė mano kūrybą. Čia pristatomame prisiminime aš vaikštau po šiukšlių kalną ir man toks jausmas, lyg vaikščiočiau užgesusiu ugnikalniu. Paviršius žvilgėjo kaip metalas ir esu tikra, kad burzgė, dangus buvo nusidažęs garstyčių spalva, aplinkui tvyrojo aitrus kvapas. Tai buvo nepaliesta ir iš pažiūros dyka vieta, suformuota iš 8-ojo deš. sudegintų šiukšlių nuodegų. Nuostabu tai, kad ten dabar iškilęs tankus žydintis miškas.