Malene Kastalje, 2018, Danija

Išsipūtusi dalis

Siekiu interpretuoti mūsų gyvenimų pažeidžiamumą, kol bandome surasti balansą tarp mąstymo griežtumo ir jausmų grožio. Užgriebiu tas mūsų dalis, kurias stengiamės paslėpti, dalykus, kurie glūdi nuošaliuose kampeliuose, klaidas, tysančias kaip mažos realybės atplaišos. Galutinis rezultatas gali būti suvokiamas kaip vidaus pratęsimas, materializavusios kūno ataugos.