Louise Bilgren, 2020, Danija

Sąsaja

Kai galvoju apie muziejų kaip temą, man į galvą ateina trys žodžiai: susieti, įtraukti, sujungti. Visi jie tinka būti universaliomis ir svarbiomis ateities muziejaus koncepcijomis.