Kamilė Stanelienė, 2022, Lietuva

In memoriam II

Segė „In Memoriam II“ yra asmeniškas ir sentimentalus kūrinys, kuris susideda iš dviejų dalių – panaudotos gilzės ir mano senelio portreto. Vaikystėje šią senelio fotografiją su užrašu „Gal tu pamirši mane, bet aš nepamiršiu tavęs“ radau močiutės spintelėje. Dabar ją įprasminau vitražo technika padarytame rėmelyje, kuris susijungia su gilze, rasta kasant duobę senelio palaikams. Segėje susijungia gyvenimo pradžia ir pabaiga. O man tai visada bus prisiminimas apie močiutės spintelėje saugomą meilės žinutę.