Kairi Sirendi, 2022, Estija

~

Vietos atmintis susideda iš vaizdų, padalijančių erdvę į atskirus plotus – kaip žemėlapį. Vaikščiodami miške kelią įsimename įvairių ženklų pagalba: nuo dvišakio beržo į dešinę, nuo arakio tiesiai prie nulūžusios pušies… Iš tokių vaizdinių smegenyse susidaro aiškus raštas, kurį mes naudojame orientacijai erdvėje ir tam, kad saugiai grįžtume į savo sodžių. Mano darbe „Kaltė“ vaizduojamas raštas, egzistuojantis vien atmintyje, ir kaltės jausmas; tame rašte nebeliko pažįstamų ženklų, padedančių orientacijai, nes gimtasis miškas buvo iškirstas ir liko tik kelmai. Kūrinyje „Psichė“ vaizduojamos giliausios mūsų mintys ir jausmai.