Jelena Škulienė, 2018, Lietuva

Wow

Laisvė, kurioje vis dar lieka nelaisvės – vidinės.
Atsirandant savojo „bermudų” trikampio viduryje.
Audžiant kasdienę kalbą, mintis ir posakius.