Florian Milker, 2020, Vokietija

Ventilis

Technikai nuolat žengiant pirmyn, turi būti naujai permąstomos visuomeninės ir individualios vertybės. Ekstremaliose situacijose susiduriame su pamatiniais poreikiais ir vertybėmis: tačiau kokiu mastu jie tebėra sudėtinė sąmonės dalis kasdieniame gyvenime? Papuošalai man taip pat visada yra plastiškas jų dėvėtojo vertybių ir poreikių atspindys.